سقف وافل چیست شرکت بنی تعک

روش اجرای سقف یوبوت را می توان به طور کلی به شرح ذیل دسته بندی نمود.

مرحله اول) قالب بندی سقف: ابزار مورد نیاز برای اجرای سقف یوبوت مشابه ابزار اجرای دال تخت می باشد.

مرحله دوم) آرماتور گذاری تحتانی: یک شبکه سراسری متعامد آرماتور تحتانی به همراه آرماتورهای تقویتی تحتانی مطابق نقشه اجرا می گردد.

مرحله سوم) چیدن قالب های یوبوت: قالب های یوبوت در مناطق مشخص شده مطابق نقشه حجم چینی قرار داده می شود.

مرحله چهارم) آرماتور گذاری فوقانی: یک شبکه سراسری متعامد آرماتور فوقانی به همراه آرماتورهای تقویتی فوقانی مطابق نقشه اجرا می گردد.

مرحله پنجم) بتن ریزی: بتن ریزی مطابق دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی انجام می پذیرد.

مرحله ششم) قالب برداری: قالب برداری مطابق ضوابط قالب برداری در دال ها انجام می پذیرد.

از دیگر مقالات بنیتک:

سقف وافل چیست ؟

مزایای سیستم سقف وافل

روش اجرای سقف وافل

سقف وافل بنتیک

خرید قالب وافل

مقاومت در برابر آتش در سقف های دال مجوف

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1398 ساعت 16:23 توسط mahsa sarlak بدون نظر